MÜDAVİM - Distile İşler

Distile İşler Gastronomik Sözlük

Turba Nedir?

Bitki kalıntıları, yosun ve hayvansal atıkların uzun zaman içerisinde çürüyüp toprak altında oluşturduğu kömüre turba denir. Bitki kömürü olarak da anılan, İngilizcede Peat anlamına gelen turba, düşük kalitede yakıt olarak...